دسته بندي مطالب : عکس زندگی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۰ / عکس زندگی

دست مهربان

دست مهربان

مهربانیت آنقدر زیباست که پرندگان بدون ترس و با امید به دستانت پناه می آورند .    

۰ ديدگاه /

مرداد ۱۱, ۱۳۹۰ / عکس زندگی

دیگران را ببخش

دیگران را ببخش

دیگران را ببخش نه به خاطر اینکه آنها لیاقت بخشش تو را دارند، بلکه به این خاطر که تولیاقت آرامش را داشته باشی.

۰ ديدگاه /

تیر ۹, ۱۳۹۰ / عکس زندگی

خرداد ۲۳, ۱۳۹۰ / عکس زندگی

اسفند ۲۹, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

اسفند ۲۹, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

بهمن ۲۷, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

بهمن ۲۳, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

بهمن ۷, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

بهمن ۱, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

بهمن ۱, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

بهمن ۱, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

دی ۲۹, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

دی ۲۹, ۱۳۸۹ / عکس زندگی

دی ۲۹, ۱۳۸۹ / زندگی, عکس زندگی

دی ۲۹, ۱۳۸۹ / زندگی, عکس زندگی

دی ۲۸, ۱۳۸۹ / زندگی, عکس زندگی

دی ۲۸, ۱۳۸۹ / زندگی, عکس زندگی

دی ۲۸, ۱۳۸۹ / زندگی, عکس زندگی

  صفحه قبلي »