شهریور ۲۴, ۱۳۹۳ / زندگی

دعا

دعا

خـــدايا... ✔بابت ↯         هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم   ✔ بابت↯              هر

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۲۴, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

درس های زندگی

درس های زندگی

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ : ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!. ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!. ﮔﺎﻫـــ

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۲۴, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

احوالپرسی حیاتی!

احوالپرسی حیاتی!

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ… ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۹, ۱۳۹۳ / زندگی

ارزشها

ارزشها

ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاکی، ارزش دست به یاری، ارزش قدم به برداشتن، وارزش دوست به و

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۹, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

مصاحبه حضوری موفق!

مصاحبه حضوری موفق!

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﯿﻮجابز،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺷﻐﻠﯽ ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺭﻓﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۷, ۱۳۹۳ / راز زندگی

شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

شاد باشید تا زنده باشید

شاد باشید تا زنده باشید

فيلسوفی لطیفه ای برای حضار تعریف کرد همه دیوانه وار خندیدند. بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعد

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ / راز زندگی

شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ / زندگی

بازی

بازی”گل یا پوچ”

وقتی باخدا "گل یا پوچ" بازی میکنی، نگران نباش؛ خواهی برد... چرا که پروردگار مهربان  همواره، هر دو دستش پر است..

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

انفاق غذاهای فاسد!!!

انفاق غذاهای فاسد!!!

روزی ثروتمندی سبدی پر از غذاهای فاسد به فقیری داد. فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت. فقیر همه

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۱, ۱۳۹۳ / راز زندگی

شهریور ۱۱, ۱۳۹۳ / زندگی

از معلم پرسیدند...

از معلم پرسیدند…

از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه‌ای که حول محور نقطة قلب میگردد از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیس

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۱۱, ۱۳۹۳ / زندگی

 لحظه حال مربوط به آسمان است

لحظه حال مربوط به آسمان است

قرن هاست که اموزش داده میشود زمان دارای سه بخش گذشته ,حال واینده است در صورتی که کاملا اشتباه است! زیرا زمان ف

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۸, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

گاهی باید...

گاهی باید…

ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ: ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۸, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

داستان آموزنده

داستان آموزنده

جوانی بادوچرخه اش  باپیرزنی برخورد کرد وبه جای اینکه ازاوعذرخواهی کندوکمکش کندتاازجایش بلندشود، شروع به

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۸, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

بعضی وقتها...

بعضی وقتها…

بعضے وقت ها یڪی یہ طوری مے سوزونتت ڪه هزار نفر نمیتونن خاموشت ڪنن بعضے وقت ها یڪی طورے خاموشت میڪنه ڪہ هزار

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

شهریور ۸, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

زندگی   نیست  بجز حرف محبت به كسی...

زندگی نیست بجز حرف محبت به کسی…

زندگی ذره كاهیست ، كه كوهش كردیم زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم زندگی  نیست  بجز نم نم باران بهار ، زند

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۸, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻤاﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻤاﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ، ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍ

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۸, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺮﺻﻔﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﮎ ...

ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺮﺻﻔﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﮎ …

ﺯﻥ ﻭﺷﻮﻫﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ، ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺘﺶ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۸, ۱۳۹۳ / اصول زندگی

در کنار هم شاد بودن و  با آرامش زیستن، سخت ساده است..!

در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن، سخت ساده است..!

لازم نیست یکدیگر را (تحمل) کنیم، کافی است همدیگر را بدجور (قضاوت)نکنیم. لازم نیست برای (شادکردن) یکدیگر تلاش

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ / اصول زندگی

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ...

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ…

ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺷﮑﺴﺖ" ، ﺩﻭﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺳﺮ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

زندگی با همه تلخی ها شیرین است

زندگی با همه تلخی ها شیرین است

قلمت را بردار ، بنویس از همه خوبیها ، زندگی , عشق ، امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است گل مریم ، گل رز

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۱, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

قدری شادی با خود به خانه ببر...

قدری شادی با خود به خانه ببر…

در تاریخ آورده‌اند: از شیخ بهایی پرسیدند، خیلی سخت می‌گذرد، چه باید کرد؟ شیخ پاسخ می‌دهد؛ خودت می‌گویی سخ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۱, ۱۳۹۳ / راز زندگی

مرداد ۲۱, ۱۳۹۳ / راز زندگی

کلید بهشت

کلید بهشت

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۱, ۱۳۹۳ / داستان زندگی

کفشهای تنگ با ارزش!!!

کفشهای تنگ با ارزش!!!

ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ .... ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ یه کمی پاهام رو اذیت میکرد  ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ 

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۳۱, ۱۳۹۳ / سلامت زندگی

سیزده عادت روزمره ای که پیرتان می کنند

سیزده عادت روزمره ای که پیرتان می کنند

چند کار را همزمان انجام می دهید اگر لیست کارهای روزانه تان به نظر هیچوقت کوتاه نخواهد شد، ممکن است استرس زند

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۵, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

شنیــدم گرمــه آغوشـــــت،اگه میشـه منــم جا کن

شنیــدم گرمــه آغوشـــــت،اگه میشـه منــم جا کن

خدایـــا! سرده این پایین، از اون بالا تماشا کن اگه میشـه فقط گاهی خودت قلب منـــو "ها "کن خدایـــا!سرده این پا

۳ ديدگاه ها / ادامه مطلب

« صفحه بعد