تیر ۳۱, ۱۳۹۳ / سلامت زندگی

سیزده عادت روزمره ای که پیرتان می کنند

سیزده عادت روزمره ای که پیرتان می کنند

چند کار را همزمان انجام می دهید اگر لیست کارهای روزانه تان به نظر هیچوقت کوتاه نخواهد شد، ممکن است استرس زند

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۵, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

شنیــدم گرمــه آغوشـــــت،اگه میشـه منــم جا کن

شنیــدم گرمــه آغوشـــــت،اگه میشـه منــم جا کن

خدایـــا! سرده این پایین، از اون بالا تماشا کن اگه میشـه فقط گاهی خودت قلب منـــو "ها "کن خدایـــا!سرده این پا

۲ ديدگاه ها / ادامه مطلب

تیر ۲۲, ۱۳۹۳ / ادبیات زندگی

این لحظه های با تو نشستن ...

این لحظه های با تو نشستن …

تنها تو را ستودم آنسان ستودمت که بدانند مردمان محبوب من به سان خدایان ... ستودنی ست این تیره روزگار در پرده غب

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۲, ۱۳۹۳ / زندگی

پدر

پدر

پسربچه لاغراندامی عاشق فوتبال بود، او در تمام تمرین ها سنگ تمام می گذاشت اما چون جثه اش نصف هیکل سایر بچه های ت

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۳, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۳, ۱۳۹۳ / زندگی

باید حتما بری تا ...

باید حتما بری تا …

بعضی اوقات باید حتما بری تا دیگران بفهمند… موندنت انتخاب بود … نه اجبار …

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۳, ۱۳۹۳ / زندگی

بازگرداندن یک رابطه از دست رفته...

بازگرداندن یک رابطه از دست رفته…

بازگرداندن یک رابطه از دست رفته مثل ریختن آب جوش بر چای سرد شده است، کمرنگ میشود کمرنگ…

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

قضاوت!

قضاوت!

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

احساس خوب!

احساس خوب!

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

عشق یعنی...

عشق یعنی…

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

گذر زمان!

گذر زمان!

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

دلتنگی!

دلتنگی!

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

تیر ۱۲, ۱۳۹۳ / راز زندگی

بهترین ها

بهترین ها

یک نکته از هزاران!

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

« صفحه بعد