کلاغ عاشق!

یه روزی آقای کلاغ ، ……. یا به قول بعضیا زاغ

رو دوچرخه پا می‌زد، …….. رد شدش از دم باغ

 

پای یک درخت رسید ، …….. صدای خوبی شنید

نگاهی کرد به بالا ،……….. صاحب صدا رو دید

یه قناری بود قشنگ ، ……… بال و پر ، پر آب و رنگ

وقتی جیک جیکو می‌کرد ، ……… آب می‌کردش دل سنگ

 

قلب زاغ تکونی خورد ،…… قناری عقلشو برد

توی فکر قناری ، ………تا دو روز غذا نخورد

 

روز سوم کلاغه ،……..‌رفتش پیش قناری

گفتش عزیزم سلام ، ……..اومدم خواستگاری!

 

نگاهی کرد قناری ، ……بالا و پایین، راست و چپ

پوزخندی زد به کلاغ ،……. گفتش که عجب! عجب

منقار من قلمی ، …….منقار تو بیست وجب

واسه چی زنت بشم؟….. مغز من نکرده تب

کلاغه دلش شیکست ،….. ولی دید یه راهی هست

برای سفر به شهر ،…… بار و بندیلش رو بست

یه مدت از کلاغه ،……… هیچ کجا خبر نبود

وقتی برگشت به خونه ،…….. از نوکش اثر نبود

داده بود عمل کنن ، ……..منقار درازشو

فکر کرد این بار می‌خره ،…. قناریه نازشو

 

باز کلاغ دلش شیکست ، ……..نگاه کرد به سر و دست

آره خب، سیاه بودش! …….اینجوری بوده و هست

دوباره یه فکری کرد ، …….رنگ مو تهیه کرد

خودشو از سر تا پا ،…….. رفت و کردش زرد زرد

رفتش و گفت: قناری! ……اومدم خواستگاری

شدم عینهو خودت ،……… بگو که دوسم داری

اخمای قناریه ، …….دوباره رفتش تو هم!

 

کله‌مو نگاه بکن ،……… گیسوهام پر پیچ و خم

موهای روی سرت ،…….. وای که هست خیلی کم

فردا روزی تاس می‌شی!…… زندگی‌مون میشه غم

کلاغ رفتش خونه ……..نگاه کرد به آیینه

نکنه خدا جونم ! …….سرنوشت من اینه؟!

ولی نا امید نشد ،…… رفت تو فکر کلاگیس

گذاشت اونو رو سرش ، ….تفی کرد با دو تا لیس

کلاه گیسه چسبیدش ،…. خیلی محکم و تمیز

روی کله‌ی کلاغ ،….. نمی‌خورد حتی لیز

 

نگاه که خوب می‌کنم ، ….می‌بینم گردنتو

یه جورایی درازه ، ……نمی‌شم من زن تو

کلاغه رفتشو من ،…… نمی‌دونم چی جوری

وقتی اومدش ولی ، …..گردنش بود اینجوری

 

خجالت نمی‌کشی؟…. واسه گوشتای شیکم!؟

دوست دارم شوهر من ، …..باشه پیمناست دست کم!

دیگه از فردا کلاغ ،…. حسابی رفت تو رژیم

می‌کردش بدنسازی ، …..بارفیکس و دمبل و سیم

بعدش هم می‌رفت تو پارک ،….. می‌دویید راهای دور

آره این کلاغ ما ،‌…..خیلی خیلی بود صبور

 

واسه ریختن عرق ، …..می‌کردش طناب‌بازی

ولی از روند کار ، ….نبودش خیلی راضی

پا شدی رفتش به شهر ،…. دنبال دکتر خوب

دو هفته بستری شد ، …..که بشه یه تیکه چوب

قرصای جور و واجور ، ….رژیمای رنگارنگ

تمرینهای ورزشی ، ….لباسای کیپ تنگ

آخرش اومد رو فرم ، …..هیکل و وزن کلاغ

با هزار تا آرزو ، …..اومدش به سمت باغ

 

وقتی از دور میومد ، …..شنیدش صدای ساز

تنبک و تنبور و دف ، ….شادی و رقص و آواز

دل زاغه هری ریخت !…….. نکنه قناریه؟

شایدم عروسی ……… بازای شکاریه!!

 

دیدش ای وای قناری ، …..پوشیده رخت عروس

یعنی دامادش کیه؟ …..طاووسه یا که خروس؟

هی کی هست لابد تو تیپ ، ….حرف اولو می‌زنه!

توی هیکل و صورت ،‌ ….صد برابر منه

کلاغه رفتشو دید ،….. شوهر قناری رو

شوکه شد ، نمی‌دونست، ….چیز اصل کاری رو!

می‌دونین مشکل کار ،…. از همون اول چی بود؟

کلاغه دوچرخه داشت ،‌…..صاحب بی ام و نبود

به اشتراک بگذارید...

درج نظر