بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ بشر

 

…و آنها که تن به هر ذلتی می‌دهند تا زنده بمانند، مرده‌های خاموش و پلید تاریخند،

 و ببینید که آیا کسانی که سخاوتمندانه با حسین (ع) به قتلگاه خویش آمده‌اند و مرگ خویش را انتخاب کرده‌اند، در حالی که صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود، و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندنشان بود، توجیه و تاویل نکرده‌اند و مرده‌اند،آیا اینها زنده هستند یا آنها که برای ماندشان تن به ذلت و پستی رها کردن حسین (ع) و تحمل کردن یزید دادند؟ کدام هنوز زنده‌اند؟
 
حسین بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ بشر است.

بخشی از سخنرانی دکتر علی شریعتی با عنوان حسین (ع)، وارث آدم

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید...

درج نظر