گاهی وقت ها….

 

گاهی وقت ها نفر اول شده ای، ولی به جایگاه دیگران حسرت می خوری…

گاهی وقت ها متوجه جایی که ایستاده ای نیستی…

گاهی وقت ها باید به خاطر جایی که هستی شاد باشی…

گاهی وقت ها می بازی، اما شاید به هدف نزدیکتر شده باشی…

گاهی وقت ها لازم است هر جا که هستی، از خودت راضی باشی…

گاهی وقت ها نگاه دیگران برایت مهمتر از نگاه خودت به زندگی می شود…

گاهی وقت ها داشته هایت بیشتر از ادعایی است که برنده ها دارند…

و متاسفانه، گاهی وقت ها فراموش می کنی که تو فوق العاده ای…

به اشتراک بگذارید...

درج نظر