چگونه لباس مناسب خود را انتخاب کنیم؟

اصول کلی

-همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.

-پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.

– بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.

– پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

– پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.

– رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.

-رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.

-لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.

-لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میکند.

– لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.

– گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.

– روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.

– خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.

– لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.

● بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:

– لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

-لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.

– از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.

-لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.

-شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.

-کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.

– از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

-لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

– از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.

– کفش پاشنه بلند به پا کنید.

● برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:

– لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

– رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

-کراوات پهن تر بپوشید.

-لباسهای چند لایه به تن کنید.

-کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

-شلوار تمام قد بپوشید.

-از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.

-لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.

● چگونه ست کنیم

-رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

-رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.

-کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای ست است.

●● نکات ست کردن لباس برای زنان…

● زنان قد بلند

-از کمر بند پهن استفاده کنید.

-از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.

-بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو

بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.

-لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

– دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

– لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.

– از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.

– کیف دستی کوچک حمل نکنید.

– شلوار راسته بپوشید.

– تاپ نپوشید.

– کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.

● زنان قد کوتاه و ریز نقش

– لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

-از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.

– دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

– لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.

– خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.

– کفش کمی نوک تیز بپوشید.

– کفش پاشنه بلند بپوشید.

-از کمر بند باریک استفاده کنید.

● زنان چاق

– لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.

– از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.

– از روسری شالی استفاده کنید.

-گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.

-کفش پاشنه بلند بپوشید.

-لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـرمیکند.

– ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.

– لباسهای تیره رنگ بپوشید.

●● نکات ست کردن لباس برای مردان…

● مردان قد بلند

– لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.

– لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.

– کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.

● مردان قد کوتاه

– کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیکنند.

– شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.

– لباس آستین دار به تن کنید.

– از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

● مردان لاغر

-کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.

– لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.

– کت و شلوار اپل دار بپوشید.

– شلوار بگی بپوشید.

– پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

● مردان چاق

-ژاکت اپل دار نپوشید.

– کراوات زرق و برق دار نزنید.

– دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.

-ساعت باریک به دست نکنید.

– پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.

-بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.

– شلوار تنگ نپوشید.

– لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.

-از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

● مردان شکم بزرگ

– جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.

-شلوار را روی شکم خود نیاورید.

– لباسهای براق و یا روشن نپوشید.

-لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.

– کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.

– ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر