به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی

 

    اونی که زود میرنجه   زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده..   .…..

   به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی   می فهمی رنج را نباید امتداد داد   باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد   از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی.   ……

 بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که   نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد   نه شعور لازم برای خاموش ماندن.   ……

 مهم نیست که چه اندازه می بخشیم   بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد.   ……

 شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد.   ……

 توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگ‌ترین هنر جهان است.   .…..

 از درد های کوچک است که آدم می نالد   وقتی ضربه سهمگین باشد، لال می شوی.   ……

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر”فقط یه شوخی بود ”   -یک کم کنجکاوی پشت” همین طوری پرسیدم ”   -قدری احساسات پشت”به من چه اصلا ”   -مقداری خرد پشت ” چه بدونم”   -و اندکی درد پشت” اشکالی نداره” هست.   ……

 کسی که دوستت داره، همش نگرانته.به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوستت دارم میگه مواظب خودت باش

به اشتراک بگذارید...

درج نظر