تغییــــــــــــــر

 

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است:

کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم ،

متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم ،

بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم ،

در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم ،

اینک که در آستانه مرگ هستم می فهمم که

اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم !

فرستنده: رشید بهرامی

به اشتراک بگذارید...

درج نظر