تبلیغ خدا پرستی!

 
به این میگن تبلیغ خدا پرستی!

 

داداشی به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟
آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟نه! من به این اراجیف اعتقادی ندارم؛ من یک روشنفکرم!
مگه تا حالا مامانو دیدی؟!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر