واژه آکبند یعنی چی!

همه شما در ایران واژه آکبند را حتما شنیده اید.
آیا هیچوقت فکر کردید که این از کجا آمده و به چه معنی‌ میباشد؟
آیا میدانستید واژه آکبند نه واژه ای لاتین است و نه پارسی؟ !

آیا می‌دانید این واژه از طرف چه کسانی‌ و چطور وارد زبان پارسی شده؟

قدیما که بندر آبادان بهترین بندر ایران بود و تمام کشتی‌‌های تجاری (بخوانید انگلیسی) اونجا
بارشون رو تخلیه میکردند یا بار میزدند،  روی برخی‌ از اجناس که خیلی‌ مرغوب بودند یک نوار کشیده شده بود ونوشته
شده بود:
( UK BAND  (United Kingdom Band

به معنی‌ بسته بندی شده انگلیس!

ولی‌ آبادانی های عزیز اونرو آکبند  می‌ خوندند و
همین طوری شد که این تلفظ اشتباه در تمام ایران منتشر شد و همه به جنسی
که بسته بندی شده و ظاهرا نو میباشد،  می گن آکبند!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر