دلیل پر حرفی خانم ها!!!

 

مرد در حالى که داشت روزنامه می‌خواند رو به زنش کرد و گفت:
در روزنامه نوشته بررسیهایى که به عمل آمده نشان می‌دهد
زنها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه  حرف می‌زنند در حالى که این میزان در مورد مردها فقط ١۵٠٠٠ کلمه است.
زن گفت:
علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.
مرد گفت: چی؟!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر