چگونه فشار روانی را کاهش دهیم

راهکارهای ششگانه و مفید زیر به شما یاری می دهند تا آرامش بیابید و بدانید که نگرانی و فشار روانی، چه اثری بر جسم، روح و زندگی تان می گذارد:
۱ . غذای سالم مصرف کنید

چنانچه مقدار نیروی (انرژی) بدنتان که با مصرف غذا تأمین می گردد، زیاد باشد، به ندرت دچار حالت عصبی می شوید. بکوشید تا حدّ امکان، از مواد غذایی سبوس دار، ترکیبات کربوهیدرات، میوه، اقسام سبزی ها و حبوبات استفاده نمایید؛ چرا که مصرف غذاهایی از این قبیل، سبب ثابت ماندن اندازه قند خون می شود و خستگی را از تن می زداید.

در ضمن، به قدر کافی صبحانه بخورید، کم تر نمک مصرف کنید و در طی روز، از خوردن قند، کافئین، چربی و خوراک های سرخ شده دوری گزینید.

ورزش هایی همانند: پیاده روی، دو، شنا، یا هر چه که سبب تفریح هم می شود، مثل: چرخ سرک (اسکیت بازی) را بیازمایید و هر یک را که مناسبت تر دانستید، به آن بپردازید. ورزش هفتگی شما باید در سه نوبت و هر بار بین بیست تا سی دقیقه باشد.

باید بپذیرید که برخی اوقات، شرایط طاقتفرسایی در زندگی پدید می آید که باید آنها را تحمّل کرد. از این رو، به جای آن که بی قراری کنید، بکوشید حسّ چیرگی بر خویش را با چنین پرسشی در خود، پدیدار سازید: «چه سان می توانم در این قبیل موقعیت ها، دگرگونی به وجود آورم؟».

گاه گاهی به خودتان جایزه دهید! این پاداش، ممکن است از پیاده رَوی گرفته تا گردش آخر هفته با فرزندان، مسافرت با خانواده و مواردی غیر از اینها باشد. هر از چند زمانی به فکر خویش باشید. این کار به هیچ وجه جنبه خودخواهی ندارد و برای سلامتِ روان، لازم است.

اگر به دام اوضاع و احوال نگران کننده ای اسیر شدید، می توانید از فنون آرام بخشی همچون: یوگا و مکاشفه بَرین (تی ام) مدد جویید. در زیر، شیوه ساده تنفّس را بیان می داریم:

روی صندلی یا زمین به راحتی بنشینید. در صورت امکان، چراغ ها را خاموش کنید. سپس از راه بینی، نفس عمیقی بکشید، به نحوی که مسیر هوا را تا تهِ ریه هایتان حس کنید. آن گاه هوا را از طریق بینی، آهسته بیرون دهید و تجسّم نمایید که چگونه هوا به آرامی از بدنتان به سمت بالا و به سوی سرتان حرکت می کند. این مراحل را چند دفعه تکرار کنید تا وقتی که احساس آرامش نمایید.

هیچ قاعده و قانونی نیست که شما را ملزم بدارد، گِره هر نوع گرفتاری را خودتان، یکّه و تنها باز کنید. چنانچه مشکل تحمّل ناپذیری مانند: درگذشت یکی از اعضای خانواده یا بیماری کشنده ای، اسباب نگرانی تان را فراهم ساخته یا حتّی اگر مورد جزئی ای هست که تحمّلش برایتان دشوار است، به دیدار دوست خود یا پزشکی بشتابید و احساستان را درباره آن وضعیت با کسی که همدردی می کند و دلهره تان را تسکین می دهد، مطرح سازید.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر