« تو انسان باش ، همه دنیا مال تو …

به خدا گفتم :

« بیا جهان را قسمت کنیم,

آسمون واسه من ابراش مال تو,

دریا مال من موجش مال تو,

ماه مال من خورشید مال تو
خدا خندید وگفت :

« تو انسان باش ، همه دنیا مال تو …
من هم مال تو

به اشتراک بگذارید...

درج نظر