کمبود مهر مادری

هیچ چیز جانشین مهر مادری نیست؛ حتی یک شوفاژ داغ !!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر