خرس قطبی هم که باشی، دوست داری که دوستت داشته باشند


عکس های قابل توجه نوربرت رزینگ نشاندهنده یک خرس قطبی وحشی است که به سمت سگهای سورتمه افسار بسته در حیات وحش “هادسن بی” کانادا یورش برده بود .

عکاس مطمئن بود که خرس وحشی سگ ها را خواهد درید و او مرگ سگهای خود را خواهد دید . او آماده بود تا از یک صحنه از راز بقاء عکس برداری کند اما در کمال ناباوری چیز دیگیری دید.

خرس قطبی به سگ های بسته شده به سورتمه نزدیک شد و در در اطراف سگهاسرگردان بود

گرچه باورش سخت است اما این  خرس قطبی تنها به محبت و آغوش نیاز داشت !

خرس قطبی هم که باشی، یک روز نیاز داری که یکی رو در آغوش بگیری!!!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر