اگر مدیرعامل بودید چه می کردید؟!

45757

معلمی سر کلاس به بچه ها میگه انشا بنویسید با این موضوع:
 “اگر مدیرعامل بودید چه می کردید؟” .
بعد می بینه همه تند و تند و با هیجان شروع …کردند به نوشتن، به جز یکنفر که نشسته و داره از پنجره بیرون رو تماشا می کنه.
معلم ازش می پرسه:
 چرا تو هیچی نمی نویسی؟
بچه میگه: منتظرم تا منشی ام بیاد!!!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر