هر چقدر هم که ضعیف باشی ….

گاهی اوقات می توانی برای کسی تکیه گاه باشی

87978977

 

 

به اشتراک بگذارید...

درج نظر