خودکار زیبا …

OLYMPUS DIGITAL CAMERAمی دانی چرا خودکار را اینهمه دوست دارم ؟

” زیرا مردان بزرگ مانند یک خودکار شکیل و زیبا هستند که در ظاهر ابهت اش را همیشه حفظ  می کند
خم به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست ….

….ولی هیچ کس نمی بیند و نمی داند که چقدر دیگر می تواند بنویسد …. “

به اشتراک بگذارید...

درج نظر