تو از من دلخوری اما …

5676575675تو از من دلخوری اما

من از تو سخت دلگیرم

به غربت غرق می گردم

ولی دستت نمی گیرم

 

نباشی بی کسی هایم

انیسم در شب تیره است

اگر چه بی تو هیچ ام من

ولی بی تو نمی میرم

 

صدای پای تنهایی

میان خلوت ام پیچید

درون چهره ی نازت

نشان از عشق نمی بینم

 

هزارن غنچه گل داده

به دامان بهار امروز

من از دیروز فهمیدم

ز باغت گل نمی چینم

 

عطش ، جانم بگیرد گر

ز مرداد تا به شهریور

به زیر سایبان تو

دگر هرگز نمی شینم

 

 

شاعر : ژوبین

۱۹ اسفند ۱۳۹۲

ساعت  ۲

به اشتراک بگذارید...

درج نظر