روش تنبیه فرزند

تنبیه نباید به گونه‌ای باشد که موجب صدمه و آسیب به جسم فرزند شود. در حقیقت، تنبیه برای تربیت است .

روش تنبیه فرزند از نوع شیرانه

001

 

002

 

003

 

004

 

 

0055

006

 

007

 

به اشتراک بگذارید...

درج نظر