تو از دردم چه می دانی ؟!

5767564546546

تمام راه با تردید

ز خود صد بار پرسیدم :

” میان کوچه ی بن بست ،

        در این ایام بارانی

            برای دیدنم آیا

               درون کوچه می مانی ؟ “

 

 

لبانم خشک ، تنم خسته

زبانم  لال

دو چشمانم پر از حیرت

ترا دیدم که با لذت

به روی غیر می خندی .

 

چه سنگین است هوا اینجا

چه دلگیر است لبخندم

 

درون بهت ، خشکیدم

صدای هق هق من نیست

درون سینه بغضی نیست

خودم بودم که ترکیدم .

 

ترا دیدم ؛

به روی غیر می خندی !

 

 

شبی نیست

آسمانی نیست

زمین و کهکشانی نیست

که از دست تو بگریزم .

 

 

در این ایام بارانی

میان کوچه ی نکبت

تو از دردم

                   چه می دانی ؟؟!!!!!!!

 

شاعر : ژوبین

۲۴ اسفند ۱۳۹۲

ساعت  ۲۰

به اشتراک بگذارید...

درج نظر