دل خانه تکانی شد …..

645654654464صدبار بگردم باز

در قلب منت جا نیست

دل خانه تکانی شد

نقشی ز تو پیدا نیست

 

نوروز ، بساط گل

هم لاله و هم سنبل

در سینه ی من اما

از عشق تو بلوا نیست

 

شهریست پر از عاشق

از بهر تو بی تابند

بگذار زمین ما را

کین دلزده شیدا نیست

 

بشکستی و بنشاندی

قلبی و دو صد آتش

امروز که این گونه ست

امید به فردا نیست

 

چشمان تو جامی بود

پر از می ناب عشق

از بهر چنین جامی

کس نیست که رسوا نیست

 

پروانه ی مهر ما

در مشت تو بود روزی

پر دادی و او را نیز

اینک به تو پروا نیست

 

مجنون صفتم خواهی

اندر پی خود هر دم

مجنون نخواهد دید

زیبایی که لیلا نیست

 

می نوشم و می کوشم

با اهل طرب جوشم

از حلقه برون افتد

هر غیر که با ما نیست

 

ژوبین ! چه می گویی

در پا قدم نوروز

از عشق بگو یک دم

کین زمزمه زیبا نیست

 

 

شاعر ژوبین

۲۹ اسفند ۱۳۹۲

ساعت ۱۱

به اشتراک بگذارید...

درج نظر