تو اگر عاشق بودی ……..

546657657575

دختری به کوروش کبیر گفت من عاشقت هستم…

کوروش گفت : ” لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاده .

دخترک برگشت و دید کسی نیست…

کوروش گفت  : ” تو اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی …..

به اشتراک بگذارید...

درج نظر