دیدن تو زیارت است

54654646546خنده ی تو عبادت است
دیدن تو زیارت است
نذر کنم به پای تو
این دل بی قرار را

وصل نمی دهی مده
وعده بده  ز روز  وصل
لیک مگیر ز قلب من
لذت انتظار را

گر تو ز من رمیده ای
حسن مرا  ندیده ای
چشم گشا و نیک بین
سایه ی شهریار را

گر تو نمی خری مرا
تحفه مکن به دیگران
عشق به ناز می خرد
این سر سربدار را

 

شاعر ژوبین

 

۷  فروردین ۱۳۹۳

ساعت یک بامداد

به اشتراک بگذارید...

درج نظر