قشنگ ترین ترانه

54656765برای من صدای تو
قشنگ ترین ترانه است
به هر سحر سلام تو
ندای جاودانه است

 

تو دوری و کلام تو
درون کنج خانه است
طنین آن سلام تو
هبوط عاشقانه است

 

سوال بی دلیل من
جواب بی حساب تو
برای گفتگوی ما
به هر زمان بهانه است

 

نشسته ام به انتظار
که تا رسد زمان وصل
و انتظار و عاشقی
نشان این زمانه است

 

بجز تو نیست در نظر
ز غیر می کنم حذر
که عشق جاودانه ات
به قلب من یگانه است

 

شاعر ژوبین

۷  فروردین ۱۳۹۳

ساعت ۲ بامداد

به اشتراک بگذارید...

درج نظر