بی عشق تو ….

78565789

مائیم و سری ز عشق بی باک

از بهر تو سینه می کنیم چاک

بی عشق تو این زمانه در خاک

لولاک  لما  خلقت  الافلاک

 

 

شاعر ژوبین

۷  فروردین ۱۳۹۳

ساعت ۳ بامداد

به اشتراک بگذارید...

درج نظر