همراه آخر!

3564723

به دنبال ِ همراه ِ “اوّل” نیستم !
 
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند . . .

باید به دنبال ِ همراه ِ “آخر” گشت . . .

به اشتراک بگذارید...

درج نظر