خیال کردی…

7658768

خیال کردی از عشق دست می کشم ؟

به تهدید تو

            پای پس می کشم ؟

نمی دانی ای دوست با بوی تو

در آغوش عشقت

                   نفس می کشم .

 

شاعر ژوبین

۱۹ خرداد ۱۳۹۳

ساعت ۲۳

به اشتراک بگذارید...

درج نظر