یاد من باشد …

786787879

یاد من باشد فردا دم صبح
دو سه رکعت
                عبادت بکنم
به خیالی که ندانی که منم
چشم در چشم
               زیارت بکنم.

و در این عالم نیرنگ و فریب
به وفاداری و ایمان به تو
به همه شهر خیانت بکنم

یاد من باشد هنگام غروب
بی تو در گوشه ی ایوان دلم
از غم دوری خورشید جهان
اشک ریزم،
            قیامت بکنم.

مهر بر من تو نداری و روی
و من بی کس و تنها و غریب
مثل طفلی که ندارد چیزی
با همه خلق لجاجت بکنم

یاد من باشد فردا دم صبح ….

 

شاعر ژوبین

۱۹ خرداد ۱۳۹۳

ساعت ۲۴

به اشتراک بگذارید...

درج نظر