کجایی تو ای گرمی جان من؟

6565464564کجایی تو ای گرمی جان من؟
که شد زندگی بی تو زندان من

کجایی تو ای تک چراغ شبم؟
که دور از تو جان میرسد بر لبم

به هر جا گلی دیده، بو کرده ام
ز گلها تو را جستجو کرده ام

شب آمد، سیاهی جهان را گرفت
غم تو گریبان جان را گرفت

بیا ای درخشنده مهتاب من
که عشق تو برد از سرم خواب من

رهایم مکن در غم بی کسی
کنم ناله، شاید به دادم رسی

به اشتراک بگذارید...

درج نظر