در زندگی بیشتر لازم است که گذشت و چشم پوشی کنیم

34547568

گویند :

شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری شد.

عادت نجار این بود که موقع ترک کارگاه وسایل کارش را روی میز بگذارد.

آن شب، نجار اره اش را روی میز گذاشته بود.

همین طور که مار گشت می زد، بدنش به اره گیر کرد و کمی زخم شد.

مار خیلی عصبانی شد و برای دفاع از خود اره را گاز گرفت.

این کار سبب خون ریزی دور دهانش شد و او که نمی فهمید چه اتفاقی افتاده، با خیال این که اره دارد به او حمله می کند و مرگش حتمیست، تصمیم گرفت برای آخرین بار از خود دفاع کرده و هر چه شدیدتر حمله کند.

او بدنش را به دور اره پیچاند و هی فشار داد.

صبح که نجار به کارگاه آمد، روی میز به جای اره، لاشه ماری بزرگ و زخم آلود را دید که فقط و فقط به خاطر بی فکری و خشم زیاد، مرده بود.

ما در لحظه خشم می خواهیم به دیگران صدمه بزنیم ولی بعد متوجه می شویم که به خودمان بیشتر صدمه زده ایم و موقعی این را درک می کنیم که خیلی دیر شده.
در زندگی بیشتر لازم است که گذشت و چشم پوشی کنیم، از اتفاق ها، از آدم ها، از رفتارها، از گفتارها…

و گذشت و چشم پوشی عاقلانه و بجا را به خودمان یاد بدهیم، چون هر کاری ارزش این را ندارد که روبرویش بایستیم و بخود و دیگران صدمه بزنیم.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر