نمی دانی …

67575675نمی دانی که عاشق گشته ام من

به روی همچو ماهت ای پریرو

تمام مال و دینم را ببازم
به یک چشم و نشان و خط و ابرو

نمی دانی که شبهایم چه تار است
چو می بینم یه خط از زلف و کیسو

دلم پر بود ز مهر ماه رویان
به مژگان تو شد دل پاک جارو

ژوبین

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

ساعت ۲۰:۲۰

 

 

به اشتراک بگذارید...

درج نظر