شنیــدم گرمــه آغوشـــــت،اگه میشـه منــم جا کن

46578678

خدایـــا! سرده این پایین، از اون بالا تماشا کن

اگه میشـه فقط گاهی خودت قلب منـــو ها کن

خدایـــا!سرده این پایین،ببـین دستــامـو میلرزه

دیگه حتـے همه دنیا،به این دورے نمـے ارزه

تو اون بالا من این پایین،دو تایـے مون چرا تنها؟

اگه لیلـے دلش گیــــره! بـــــگو مجنون چرا تنها؟ 

خدایــا!… من دلم قرصه،کسے غیر از تو با من نیست

خیالت از زمین راحت ،که حتـے روز،روشن نیست

کسـے اینجا نمـے بینـه که دنیـــــــــا زیر چشماته

یه عمره یــــــادمـــــــون رفته،زمیـن دار مکافـاته

فراموشم شده گاهـے،که این پایین چه هــــا کردم

که روزے بایـد از اینجـا بــازم پـیــش تو برگردم

خدایــــــا! وقــت برگشـتـن یه کم با من مدارا کن

شنیــدم گرمــه آغوشـــــت،اگه میشـه منــم جا کن

به اشتراک بگذارید...

درج نظر