قدری شادی با خود به خانه ببر…

467878990

در تاریخ آورده‌اند:

از شیخ بهایی پرسیدند، خیلی سخت می‌گذرد، چه باید کرد؟

شیخ پاسخ می‌دهد؛ خودت می‌گویی سخت می‌گذرد، سخت که نمی‌ماند.

پس خدا را شکر که می‌گذرد و نمی‌ماند.

 

 دیروزت خوب یا بد گذشت و امروز روز دیگری است.

قدری شادی با خود به خانه ببر…

راه خانه ات راکه یاد گرفت فردا با پای خودش می آید

 

به اشتراک بگذارید...

درج نظر