دعا

677876879

خـــدایا…

✔بابت ↯

        هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم

 

✔ بابت↯

             هر گره که به دستم کورشد ومقصرتورا دانستم

                                                                             مرا ببخش

              کمکم کن که بفهمم، توکنارمنی

به اشتراک بگذارید...

درج نظر