خوبى را براى همه بخواهید

346457568768

یک پژوهشگرانسان شناس، در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرد

او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود.

هنگامی که فرمان دویدن داده شد ، آن بچه ها دستان هم را گرفتند و بایکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند!

وقتی پژوهشگر علت این رفتار آن ها را پرسید وگفت درحالی که یک نفراز شما می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود،چرا از هم جلو نزدید؟

آنها گفتند:
” اوبونتو”

به این معنا که:
“چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحت اند”؟

کاش یه روز همه ما آدمها اینطوری باشیم
اوبونتو در فرهنگ ژوسا به این معناست:

“من هستم چون ما هستیم. “

خوبى را براى همه بخواهید تا کاینات به خودتان سوقش بدهد.

در دنیا همه چیز مثل یک پژواک عمل میکند.
فراموش نکنید که صداى اعمال شما به خودتان بر میگردد.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر