ماموریت ما در زندگی

464557567

زنده بودن حرکتی است افقی
از گهواره تا گور ……

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی
از فرش تا عرش……

زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

ماموریت ما در زندگی:

“بی مشکل زیستن ” نیست

                                  “با انگیزه زیستن ” است.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر