خدا تو تیم ماست!

45658679780

به ما گفتند باید بازی کنید

گفتیم با کی ؟؟

گفتند با تیم دنیا

تا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟

سوت آغاز بازی رو زدن .

 

فقط فهمیدیم خدا تو تیم ماست

بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم به ما گل میزد

ولی نمیدونم چرا هر وقت به نتیجه نگاه میکردم امتیاز ها برابر بود!

تو همین فکر بودم که خدا زد پشتم و خندید و گفت :

نگران نباش تو وقت اضافه میبریم حالا بازی کن

گفتم آخه چطوری ؟؟؟

بازم خندید و گفت :

 

خیلی ساده . فقط پاس بده به من

باقیش با من …..

به اشتراک بگذارید...

درج نظر