خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید

58769708-=

چقدر این جمله دلنشینه

 

افکار هر انسانی میانگین افکار پنج نفری است

  که

      بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند

 

 خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

 

“Jim Rohn”

به اشتراک بگذارید...

درج نظر