مادر من عشق من است

46578768

مادرم فرشته است…

ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند…
زیرا به پایش…
من را بسته بود..

برادرم را…

خواهرم را…

پدرم را…

و همه ی زندگیش را…

معذرت میخواهم نیوتون..! راز جاذبه، ‘مادر’ من است!

معذرت میخواهم ادیسون! چرا که ‘مادر’ من اولین چراغ زندگی من است!

معذرت میخواهم انیشتین! فرمولهای تو از توضیح ‘مادر’ من عاجزند!

رومئو! همه راه ها به عشق ‘مادر’ من ختم میشود!

مادر من عشق من است

میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادر است دیگر..

تقدیم به همه مادران ایران زمین

به اشتراک بگذارید...

درج نظر