کورکورانه درگیر آداب و رسوم نباشید

366778

شخصی میگفت :
به همسرم گفتم:
همیشه برای من سوال بوده که چرا تو همیشه ابتدا سر و ته سوسیس را با چاقو می‌زنی،

بعد آن را داخل ماهیتابه میندازی ؟!
او گفت:
علتش را نمی‌دانم این چیزی است که وقتی بچه بودم از مادرم یاد گرفتم.
چند هفته بعد،وقتی خانواده همسرم را دیدم از مادرش پرسیدم:
که چرا سر و ته سوسیس را قبل از تفت دادن میزنه؟
او گفت:
خودم هم دلیل خاصی برایش نداشتم. هیچ‌وقت …

اما چون دیدم مادرم این کار را می‌کند، خودم هم همیشه همان را انجام دادم ،
طاقتم تمام شد و با مادربزرگ همسرم تماس گرفتم تا بفهمم که چرا سر و ته سوسیس را می‌زده!
او وقتی قضیه را فهمید خندید و گفت:
در سال‌های دوری که از آن حرف می‌زنی، من در آشپزخانه فقط یک ماهیتابه کوچک داشتم و چون سوسیس داخلش جا نمی‌شد، مجبور بودم سر و ته آن را بزنم تا کوتاه‌تر شود … همین !

گاهی به چیزهایی آداب و رسوم می‌گوییم، که ریشه‌ی آن اتفاقی مانند این داستان است !
آنقدر کورکورانه درگیر آداب و رسوم نباشید، آزاد و رها زندگی کنید …

به اشتراک بگذارید...

درج نظر