آموزش بستن ( جمع کردن ) چادر مسافرتی | آموزش تصویری

[ad_1]

     آموزش بستن چادرهای مسافرتی:

۱-    درب چادر را باز می کنیم سپس ضلع پشت در را به داخل فشار می دهیم تا چادر کتابی شود.

بستن چادر مسافرتی

۲-    دو دست را زیر قسمتی که چادر دو رنگ شده قرار می دهیم.

۳-    چادر را ۹۰ درجه به جلو خم می کنیم.( مانند رکوع)

تاج چادر مسافرتی

۴-    دو دست را به هم نزدیک می کنیم.( در همان حالت ۹۰ درجه)

چادر مسافرتی

۵-    بعد از نزدیک کردن دو دست دو لبه ی چادر را با یک دست می گیریم.

پادر چادر مسافرتی

۶-    نوک چادر را با یک دست می گیریم و به داخل می کشیم.

بستن چادر مسافرتی

۷-    با دست فنر های چادر را به طرف پایین فشار می دهیم تا چادر به حالت دایره کامل شود.

آموزش چادر مسافرتی

۸٫درمرحله آخر چادرکه جمع شده را بین دوپا قرارداده وکیف را روی سر چادر میکشیم .

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

درج نظر