کمپین جنجالی عکس مردان با روسری مرداد ۹۵

[ad_1]

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

کمپین جنجالی عکس مردان با روسریکمپین جنجالی عکس مردان با روسری

مردان باحجاب

کمپین مردان باحجاب که به تازگی از سوی خبرنگار فراری و مزدور مسیح علی نژاد به راه افتاده است که طی آن مردان ایرانی عکس های خود با روسری را قرار داده اند.

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

پایگاه انگلیسی ایندیپندنت (Independent) با انعکاس چند مرد “روسری به سر” در قالب گزارشی مدعی شده است مردان ایران برای همبستگی با همسرانشان حجاب می پوشند.

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

این گزارش تحت عنوان “همبستگی مردان ایرانی با همسرانشان که مجبورند حجاب را رعایت کنند” می نویسد:

«از انقلاب سال ۱۹۹۷ تا کنون پلیس اخلاقی، زنان ایرانی را مجبور به پوشاندن موی سر در ملاء عام کرده و زنانی که حجاب به سر نکنند یا بدحجاب باشند جریمه می شوند.

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

به زنان گفته می‌ شود که در صورت عدم رعایت حجاب، خود را در معرض چشم‌ چرانی و دست‌ درازی مردان قرار می‌ دهند.»

کمپین مردان باحجاب مسیح علی نژاد + عکس مردان با روسری

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

ایندیپندنت در ادامه با اشاره به چند تصویر منتشر شده در فضای مجازی می افزاید:

در طول هفته گذشته تصاویری از مردان روسری به سر منتشر شده که در کنار همسران و آشنایان خود که بدون حجاب هستند ایستاده اند. این عکس ها پس از فراخوانی یک فعال و روزنامه‌ نگار ایرانی به نام مسیح علی‌ نژاد، که در نیویورک مستقر است، منتشر شده که از مردان خواسته از کمپین او علیه حجاب اجباری پشتیبانی کنند.

کمپین مردان باحجاب مسیح علی نژاد + عکس مردان با روسری

کمپین جنجالی عکس مردان با روسری

معصومه علی‌ نژاد معروف به مسیح علی نژاد خبرنگار روزنامه های زنجیره ای دوران اصلاحات بود که با فرصت طلبی از فضای ایجاد شده در دوران اصلاحات و همچنین فتنه ۸۸ به خارج از کشور گریخت و با استفاده از رسانه های ضدایرانی در حال انجام فعالیت علیه کشور است.

کمپین مردان باحجاب مسیح علی نژاد + عکس مردان با روسری

کمپین مردان باحجاب مسیح علی نژاد + عکس مردان با روسری

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

درج نظر