متن و اس م اس و عکس نوشته تیکه دار و فاز سنگین ۹۵

[ad_1]

متن و اس م اس و عکس نوشته تیکه دار و فاز سنگین ۹۵

عکس نوشته تیکه دار و فاز سنگین 95

آهای دخــــتر خـــانوم؟!؟!؟! دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار میکنی… دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی… دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری واسه دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده… دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون، برات صف کشیدن وکیف میکنی….

بعله با شمام خوشحال نباش عزیزم جـــنــــس ارزون زیـــــاد مــشـــتــــر­ی داره!!!

عکس نوشته تیکه دار و فاز سنگین 95

جملات تصویری تیکه دار ۹۵

عکس نوشته تیکه دار و فاز سنگین 95

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت : آهــــای پســــر … حواســــت باشــــه …! ایــــن دختــــری کــــه بــــه تــــو دل داده , خیلی هــــا در ” آرزوی نیــــم نگاهــــش ” هستنــــد …

لیاقــــــــــــــــــــت داشتــــه بــــاش …………..!

جملات تصویری تیکه دار 95

عکس نوشته های عاشقانه تیکه دار ۹۵

جملات تصویری تیکه دار 95

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه… مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه
مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے …. زمــآنـے ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـے سر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :
خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم … پس چه شد

عکس نوشته تیکه دار 95

عکس نوشته های فاز سنگین ۹۵

عکس نوشته تیکه دار 95

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ، فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . . خودِ خودِ خودِت . . ! اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ !

عکس نوشته تیکه دار 95

عکس های تیکه دار خفن ۹۵ – متن های تیکه دار سال ۹۵

عکس نوشته تیکه دار و فاز سنگین 95

گاهی وقت ها شیرها روز های زیادی را گرسنه میخوابند، چون نه مثل کفتار لاشخورند و نه مثل روباه دزدند … آنها شـــیـــرنــــد،
لاغر میشوند اما اصالتشان را از دست نمی دهند … سعی کن حداقل کمی مانند شیر باشی !

جملات تصویری تیکه دار 95

عکس های متن دار تیکه دار ۹۵ ، بهترین عکس های تیکه دار

عکس نوشته فاز سنگین 95

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام … بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !! مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

عکس نوشته فاز سنگین 95

عکس های عاشقانه فاز سنگین – متن های فاز سنگین ۹۵

عکس نوشته فاز سنگین برای پروفایل

اشتبآه از جآیی شروع میشﮧ ڪﮧ، بعضے פقتآ ڪسآیے رو تو زندگیمون خآص میڪنیم کﮧ خیلی…
عمومی تر از این حرفا تو دسترس بقیه بودن…!!

عکس نوشته فاز سنگین برای پروفایل

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

لیـــاقــت مــی خواهــد بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد تعجـــب نکــــن !!
در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو …

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

عکس نوشته های غمگین و دل شکسته 95

در این بخش از مد وی جدیدترین عکس نوشته های غمگین و دل شکسته ۹۵ را مشاهده کنید.

همیشه بهم میگفت:زندگیمی . . . وقتی رفت بهش گفتم: مگه من زندگیت نبودم؟ جواب داد: آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش بگذره

عکس نوشته های غمگین و دل شکسته 95

عکس نوشته های غمگین ۹۵

عکس نوشته های غمگین و دل شکسته 95

عکس نوشته های غمگین و دل شکسته 95

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ، ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.. ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ. ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ .. ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ… ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ. ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !.. زمین گرد است !!!!……..

عکس نوشته غمگین جدید

توی مارپله ی زندگی ، مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …! تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه !… کاش توی زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می‌خوردی  و از درد به خودت می‌پیچیدی یه داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:می‌تونی ادامه بدی؟!تو هم میگفتی نه ، باید  برم بیرون . . ….

عکس نوشته غمگین جدید

عکس های غمگین ۹۵

عکس نوشته غمگین جدید

عکس نوشته غمگین 2016

فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت! کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند حالا با کسی دیگر در این نزدیکیها زندگی میکند من از او دلگیر نیستم زمین است و هوسهایش فقط کمی برایش نگرانم او بالهایش را و آسمان را فراموش کرده

عکس نوشته غمگین 2016

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اندکه هر رهگذری را شبیه تو می بینم !!نمی دانم غریبه ها ” تــــــــــــــــــــو ” شده اندیا تو ” غریبـــــــــــــــــــــــــــه ” ؟؟!!…

عکس نوشته غمگین 2016

عکس های دل شکسته ۹۵

عکس نوشته غمگین 2016

عکس های عاشقانه غمگین 95

ما یه اصل و نصب در گردش دوران زراست خون میخورد تیغی که صاحب جوهر استدود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است شصت و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ گر بیینی ناکسان بالا نشینند صبر کن روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است

عکس های عاشقانه غمگین 95

زیباترین عکس های متن دار غمگین

عکس های عاشقانه غمگین 95

عکس های عاشقانه غمگین 95

جملات تصویری غمگین

عکس های عاشقانه غمگین 95

دارم میروم تمام خاطرات با هم بودن را خاک کنم… ولی نمیدانم کجا… این خاک …این زمین لعنتی… همه تو را به من یادآوری می کنند. حتی آسمان هم از بس به آن نگاه کرده ای رنگ چشمان تورا گرفته است. نمی دانم کدام قانون طبیعت نقض شده است….که زندگیم بر محور تو می چرخد

عکس های عاشقانه دلشکسته 95

جملکس های غمگین ۹۵

عکس های عاشقانه دلشکسته 95

عکس های عاشقانه دلشکسته 95

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایــــم میگویند خوش بحالت که خوشحالی نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن مــــــــن…

عکس های عاشقانه دلشکسته 95

متن مغرورانه

اس ام اس فاز سنگین و مفهومی ۹۵

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

درج نظر