در باره ما

مجله سوسوسایت ،  مجله زندگی است . زندگی ما و شما . تمام سعی ما بر آن است که شما را با بهترین مطالب در رابطه با زندگی و روش های بهبود آن آشنا کنیم .

کمال کوشش ما همواره بر این بوده و خواهد بود که بین شما از یکسو و هنرمند ان تولید کننده مطالب نو و زیبا از سوی دیگر ارتباط به وجود آوریم و بدین ترتیب رشته‌های علائق ذوقی و معنوی بین افراد میهن را که از میان تار و پود آنها قومیت و ملیت اصیل ایرانی به منصه ظهور می‌رسد مستحکم سازیم. از طرف دیگر ما سعی می‌کنیم تا به عنوان یک وسیله سبب شویم تا اولا شما با فعالیت‌های هنری  جهان آشنا شوید و ثانیا هنرهای زیبای ایران و جهان با تمام امکانات خویش در اختیار شما قرار گیرد.

همکاری با ما :

شما میتوانید مقالات و مطالب مختلف در راستای فعالیتهای مجله زندگی سوسوسایت را برای ما ارسال کرده و همکارانمان پس از بازنگری بنا به محتوای مقالات در قسمت مربوطه نسبت به درج آن با ذکر نام نویسنده یا مترجم آن اقدام خواهند کرد، بدیهی است سوسوسایت در ویرایش و یا حذف کلی آن مختار خواهد بود.

***

لطفا سوسوسایت را به دوستانتان معرفی کنید کسی چه می داند، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون بیشترین نیاز را به خواندن این مطالب داشته باشد.

درج نظر