ارسال مطلب برای ما

شما می توانید مطالب خود را جهت انتشار در مجله سوسوسایت  به دو شکل زیر برایمان ارسال نمایید.

– از  قسمت ارسال نظرات در پایین همین صفحه استفاده نمایید .

– و یا مطالب و عکس های مورد نظر خود را به  آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.


info@sososite.org

 

همکارانمان پس از بازنگری بنا به محتوای مقالات در قسمت مربوطه نسبت به درج آن با ذکر نام نویسنده یا مترجم آن اقدام خواهند کرد، بدیهی است سوسوسایت در ویرایش و یا حذف کلی آن مختار خواهد بود.

 

درج نظر